ถามแพทย์

 • ไปเจาะเลือด เจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำการเช็ด alcohol ก่อนเจาะเลือด จะมีผลอะไรไหม

 •  p
  สมาชิก

  สอบถามครับ พอดีไปเจาะเลือด ซึ่งเจ้าหน้าที่ ไม่ได้ทำการเช็ด alcohol บริเวณที่จะเจาะก่อนเจาะเลือด แบบนี้จะเป็นมีผลไหมครับ ขอบคุณครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ psvbt,

                     การเช็ดแอลกอฮอล์ที่ผิวหนังบริเวณที่จะเจาะเลือด ก็เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่อาจมีบริเวณผิวหนัง เพื่อลดเชื้อโรคไม่ให้เข้าไปในรูของผิวหนัง ป้องกันการเกิดการอักเสบติดเชื้อที่ผิวหนัง และการติดเชื้อในกระแสเลือด

                      หากไม่ได้เช็ดแอลกอฮอล์ก่อน ก็อาจมีเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ แต่หากไม่ได้มีโรคที่ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือทานยากดภูมิคุ้มกันอยู่ ร่างกายก็จะสามารถกำจัดเชื้อโรค ซึ่งมีปริมาณไม่มาก ที่เข้ามาได้ค่ะ โดยโอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อที่ผิวหนังหรือติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดก็ถือว่าแทบไม่มีค่ะ ดังนั้น หากหลังจากเจาะเลือด ผิวหนังไม่เกิดการบวมแดงอักเสบ ไม่มีไข้เกิดขึ้น ก็ถือว่าไม่ได้มีการติดเชื้ออะไรค่ะ