ถามแพทย์

 • Adenomysis

 •  Chanapon Mingmin
  สมาชิก
  เพิ่งตรวจพบว่าเป็น adenomyosis มีอาการปวดประจำเดือนเล็กน้อย แต่ประจำเดือนมาหลายวันมากประมาณ 11 วัน ค่ะ เดือนนี้พอประจำเดือนมาก็เริ่มทานยาคุมเลยค่ะ marvelon แต่ประจำเดือนก็ยังไม่หยุด ต้องทำอย่างไรคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Chanapon Mingmin,

                       Adenomyosis คือ ภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ซึ่งเข้าไปแทรกตัวอยู่ในกล้ามเนื้อของผนังมดลูก ทั้งนี้ หากเป็นไม่มาก ก็อาจไม่มีอาการก็ได้ แต่หากมีอาการ ก็จะทำให้มีประจำเดือนมานานกว่าปกติ และอาจมีปริมาณมากได้ ร่วมกับมีอาการปวดประจำเดือนมาก ซึ่งอาจปวดแม้ประจำเดือนจะหมดไปแล้ว นอกจากนี้ อาจทำให้เกิดเลือดออกกะปริดกะปรอยได้

                       ดังนั้น การที่มีประจำเดือนออกนาน 11 วัน ร่วมกับอาการปวดประจำเดือน ก็จะน่าเป็นอาการที่เกิดจากการมี adenomyosis อยู่ค่ะ

                       สำหรับการรักษา เริ่มต้น แพทย์มักจะให้ยารักษา โดยมักใช้ยาฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน โดยอาจเป็นยาทานหรือยาฉีด (เป็นยาชนิดเดียวกับที่ใช้คุมกำเนิด) หากใช้ยาไม่ได้ผล แพทย์ก็จะพิจารณาผ่าตัดออกค่ะ

                       ดังนั้น การทานยาคุมกำเนิดยี่ห้อ marvelon ซึ่งเป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม ที่มีทั้งเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน อาจไม่ได้ช่วยลดอาการลงได้มากนัก เพราะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่ ซึ่งหากทานไปแล้ว ยังคงมีประจำเดือนต่อเนื่องนาน แนะนำควรเปลี่ยนเป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนเดี่ยว คือชนิดที่มีฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเพียงตัวเดียว หรือเปลี่ยนมาเป็นยาฉีดคุมกำเนิดชนิดที่ฉีดทุก 3 เดือนค่ะ