ถามแพทย์

 • กินยารักษาโควิดอยู่แล้วมีประจำเดือนมา สามารถกินยาต่อได้ไหม

 •  Ing3434
  สมาชิก
  เพื่อนหนูประจำเดือนมาค่ะแล้วเป็นโควิดสามารถกินยาได้ตามปกติไหมคะ
  Ing3434  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Ing3434

  โควิด-19 เป็นโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ส่งผลให้เกิดอาการได้หลายระดับ ผู้ที่มีอาการไม่รุนแรงจะมีอาการคล้ายไข้หวัด เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก หรือเจ็บคอ

  ซึ่งถ้ามีอาการไม่มาก สามารถรักษาตามอาการ ยาที่ใช้นั้นยังคงอยู่ในขั้นตอนการทดลองและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยกับผู้ป่วยเช่น ยาต้านไวรัสอย่างยาฟาวิพิราเวียร์ ยาต้านเชื้อไวรัสเอชไอวีอย่างยาโลพินาเวียร์ (Lopinavir) หรือยาริโทนาเวียร์ (Ritonavir)

  ถ้ามีประจำเดือนอยู่ สามารถกินยาต้านเชื้อไวรัสได้ตามปกติ และกลับไปติดตามอาการหรือตรวจหาเชื้อหลังการรักษาตามที่แพทย์แนะนำต่อไป

  Ing3434  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Ing3434

  โควิด-19 เป็นโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ส่งผลให้เกิดอาการได้หลายระดับ ผู้ที่มีอาการไม่รุนแรงจะมีอาการคล้ายไข้หวัด เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก หรือเจ็บคอ

  ซึ่งถ้ามีอาการไม่มาก สามารถรักษาตามอาการ ยาที่ใช้นั้นยังคงอยู่ในขั้นตอนการทดลองและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยกับผู้ป่วยเช่น ยาต้านไวรัสอย่างยาฟาวิพิราเวียร์ ยาต้านเชื้อไวรัสเอชไอวีอย่างยาโลพินาเวียร์ (Lopinavir) หรือยาริโทนาเวียร์ (Ritonavir)

  ถ้ามีประจำเดือนอยู่ สามารถกินยาต้านเชื้อไวรัสได้ตามปกติ และกลับไปติดตามอาการหรือตรวจหาเชื้อหลังการรักษาตามที่แพทย์แนะนำต่อไป

  Ing3434  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Ing3434

  โควิด-19 เป็นโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ส่งผลให้เกิดอาการได้หลายระดับ ผู้ที่มีอาการไม่รุนแรงจะมีอาการคล้ายไข้หวัด เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก หรือเจ็บคอ

  ซึ่งถ้ามีอาการไม่มาก สามารถรักษาตามอาการ ยาที่ใช้นั้นยังคงอยู่ในขั้นตอนการทดลองและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยกับผู้ป่วยเช่น ยาต้านไวรัสอย่างยาฟาวิพิราเวียร์ ยาต้านเชื้อไวรัสเอชไอวีอย่างยาโลพินาเวียร์ (Lopinavir) หรือยาริโทนาเวียร์ (Ritonavir)

  ถ้ามีประจำเดือนอยู่ สามารถกินยาต้านเชื้อไวรัสได้ตามปกติ และกลับไปติดตามอาการหรือตรวจหาเชื้อหลังการรักษาตามที่แพทย์แนะนำต่อไป