ถามแพทย์

  • 5 วันหลังผ่าฟันคุด เลือดยังซึมออกมา และกลืนน้ำลายยังเจ็บคอ

  •  Jujube
    สมาชิก

    ฟันที่ผ่าเป็นฟันคุดนอน อีก 2 วันครบกำหนดตัดไหม แต่ยังมีเลือดซึมออกมาจากการผ่าฟันคุดเล็กน้อยแต่เรื่อยๆ ไม่ได้เป็นลิ่มเลือด และยังมีอาการกลืนน้ำลายแล้วเจ็บคอในฝั่งที่ผ่า มีอาการบวมแดงเป็นก้อนนิ่มๆข้างรอยเย็บ ไม่มีอาการปวด แต่เจ็บแผลและเจ็บคอตอนกลืน 
    ยังเคี้ยวอาหารได้เพียงฝั่งเดียว ข้างที่ผ่ารู้สึกฟันกรามในสูงขึ้นการสบไม่เหมือนเดิม แบบนี้ปกติมั้ยคะ