ถามแพทย์

 • แปลผลการตรวจ HPV

 •  ปลา ปลาปลา
  สมาชิก

  Method : Cervista HPV HR and Cervista HPV 16/18

  Specimen : Preserved cervical cell from ThinPrep Pap Test

  Result of HPV HR test : Negative for HPV HR

  Result fo HPV 16/18 test : Not Perform

  Interpretation : Negative for 14 types High Risk HPV

  สวัสดีค่ะ คุณ ปลา ปลาปลา,

                       จากผลการตรวจ เป็นการตรวจหาการติดเชื้อ HPV (human papilloma virus) ที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูก ซึ่งผลการตรวจ ไม่พบการติดเชื้อไวรัส HPV ชนิดที่มีความเสี่ยงสูงที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูก (จำนวน 14 สายพันธ์ุ) 

                        ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องทำอะไรเพิ่มเติม เพียงแค่ให้ตรวจเป็นประจำทุก 3-5 ปีต่อไปค่ะ