ถามแพทย์

  • ไอเปนเลือด

  • สอบถามหน่อยค่ะ มีอาการไอมีเลือดออก บางครั้งออกมาเป็นลิ่ม แต่ไม่เป็นทุกวัน 3-4เหนื่อยง่าย เสมหะเยอะคอแห้ง ถ้ามีอาการกินน้ำเยอะ เปนลิตร แล้วก้อหาย คือสงสัยว่าเปนอะไรค่ะ ไม่มีไข้นะค่ะ ขอบคุณค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ ถ้ามีรัก จะมีรักเดียว

    อาการไอมีเลือดออก สามารถเกิดจากความผิดปกติได้ตั้งแต่บริเวณคอหอย หลอดลม ปอด ค่ะ ซึ่งการซักประวัติร่วมกับการตรวจร่างกายจะช่วยให้สามารถแยกโรคตามตำแหน่งที่ตรวจพบความผิดปกติได้ค่ะ

    หากเป็นความผิดปกติที่ปอด การไอมีเลือด สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น วัณโรค โรคติดเชื้ออื่นๆที่ปอด เนื้องอกในปอด โรคมะเร็งปอด เป็นต้น

    แนะนำให้คุณ ถ้ามีรัก จะมีรักเดียว ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาที่เหมาะสมค่ะ