ถามแพทย์

 • ไหล้หลุด

 • ไหล่หลุดตั้งแต่เกิด อาการคือยกไม่ขึ้นแขนไม่เท่ากัน ยากทำการรักษาครับ

   สวัสดีคะคุณ สังคม วินทะชัย

  ไหล่ที่หลุดบ่อย ๆ มักจะเป็นการหลุดมาด้านหน้าค่ะ มักจะเกิดจากการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ ทำให้คนไข้มีปัญหาไหล่ที่หลุดบ่อยๆได้ค่ะ ไหล่หลุด

  การรักษาในระยะแรก คือ การดึงและใช้ตัวสลิงห้อย

  ต่อมาอาจจะมีการใส่เฝือก

  ถ้าเป็นมากจะได้รับการผ่าตัดค่ะ

  แนะนำปรึกษาศัลยแพทย์กระดูกและข้อค่ะ