ถามแพทย์

 • ไหมหลุดก่อนแผลจะเชื่อมกันดี ควรทำอย่างไร

 •  Supat nooram
  สมาชิก
  การที่ไหมหลุดก่อนเเผลเชื่อมติดกันอันตรายไหมคับ
  Supat nooram  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Supat nooram

  กรณีนี้ก็คือไหมที่ใช้เย็บแผล โดยแผลชนิดที่มีรอยปริ เชื่อมกันเองไม่ได้ แพทย์จะทำการเย็บเพื่อช่วยดึงให้เนื้อเยื่อมาติดกัน และกลับไปตัดไหมตามนัด

  แต่ในบางครั้งไหมอาจจะหลุดหรือขาดออกก่อนวันแพทย์นัด โดยหากแผลสมานกันดีแล้ว ไหมหลุดออกมา แต่แผลก็ยังปกติดี ไม่มีแผลแยก ไม่มีเลือดไหลจากแผล ไม่เจ็บแผลมากขึ้น ก็ไม่จำเป็นต้องกลับไปเย็บแผลซ้ำในทันที ให้กลับไปตามวันนัดเดิมได้ เพื่อให้แพทย์ตรวจดูแผลอีกครั้งในวันนั้น แต่หากแผลปริ เจ็บแผลมาก มีเลือดไหลจากแผล ให้รีบกลับไปก่อนนัด เพื่อเย็บซ่อมแซมต่อไป