ถามแพทย์

 • ผลการตรวจเลือดของไวรัสตับบีเหมือนกันกับ HIV ไหม

 • ผลการตรวจเลือดของไวรัสตับบีเหมือนกันกับhivเหมือนกันไหมครับ

   สวัสดีค่ะ คุณ อัษฎา อาชาร่าเริง,

                          การตรวจเลือดหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี คือการตรวจหาแอนติเจนของเชื้อ (HBsAg) ซึ่งมักตรวจร่วมกับการหาภูมิคุ้มกันของเชื้อ (Anti-HBs หรือ HBsAb) โดยหากผลตรวจเป็น

                      HBsAg = negative    Anti-HBs  = positive  แปลว่ามีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีแล้ว 

                         HBsAg = negative    Anti-HBs  = negative  แปลว่ายังไม่เคยติดเชื้อ และไม่เคยฉีดวัคซีน  ในกรณีนี้แนะนำให้ฉีดวัคซีน

                         HBsAg = positive    Anti-HBs  = negative แปลว่ามีการติดเชื้อไวรัสตับอัเสบบีอยู่

                      ส่วนการตรวจเลือดหาเชื้อ HIV จะเป็นการตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ (Anti-HIV) ซึ่งหากผลเป็น negative แสดงว่าไม่มีการติดเชื้อ หากผลเป็น positive แสดงว่ามีการติดเชื้อ

  ผลเลือดมันแตกต่างกันอยู่ใช่ไหมครับ