ถามแพทย์

 • ตั้งครรภ์ แต่ไม่ได้ไปฝากครรภ์เลย เพราะไม่มีเงิน ทำอย่างไรดี

 •  Momm Mixerr
  สมาชิก
  ขอสอบถามค่ะ พอดีเราตั้งครรภ์ แต่ไม่ได้ไปฝากครรภ์เลย เพราะไม่มีเงิน เลยไม่ได้ทานยา เด็กจะมีปัญหาไรไหมค่ะ หรือพอจะมีทางแก้ไขไหมค่ะ ตอนนี้ตั้งครรภ์ได้ 27 สัปดาห์ ค่ะ

  สวัสดีครับ คุณ Momm mixerr 
       การฝากครรภ์เป็นการคัดกรองความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ทั้งต่อตัวมารดาและเด็กครับ ซึ่งปัจจุบันถ้าเป็นคนสัญชาติ สามารถฝากครรภ์ได้ตามสิทธิการรักษา ไม่มีค่าใข้จ่ายนะครับ แนะนำให้ไปฝากครรภ์ตามสิทธินะครับ เพื่อความปลอดภัยทั้งต่อตัวคุณและลูกนะครับ

  Momm Mixerr  Momm Mixerr
  สมาชิก
  อายุครรภ์ 27 สัปดาห์ ยังฝากทันไหมค่ะ