ถามแพทย์

  • ไม่ได้ทานยาคุม

  •  disappoint
    สมาชิก
    หลังจากการยุติการตั้งครรภ์ได้รับคำสั่งจากแพทย์ให้ทานยาคุมรายเดือนทันทีภายในวันที่ยุติการตั้งครรภ์วันแรก และกินต่อเนื่องตามวันจนกว่าจะหมดแผง เพื่อคุมกำเนิด และควบคุมให้ประจำเดือนมาตามปกติหลังจากทานยาหมดแผง . แต่ไม่ได้ทานเนื่องจากไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องคุมกำเนิด จะส่งผลต่อรอบเดือนหรือไม่อย่างไรคะ ? หากทานวันนี้จะยังทันหรือไม่คะ ? วันนี้เป็นวันที่ 6 แล้วถ้านับรวมวันที่ยุติการตั้งครรภ์ตั้งแต่วันแรกค่ะ