ถามแพทย์

  • ผมโดนสุนัขกันมา แผลใหญ่ แต่สุนัขมีเจ้าของ ฉีดยา ต่อมาเลยนัดเลยไม่ได้ไปฉีดจะมีปัญหาหรือไม่

  • ผมโดนสุนัขกันมา เข้าแผลเดียวแผลใหญ่ แต่สุนัขมีเจ้าของ ฉีดยาไปแค่2ครั้ง เลยนัดครั้งที่3มาอาทิตย์1แล้ว ถ้าไม่ฉีดต่อจะมีปันหาป่าวครับ
    สวัสดีครับ การถูกสุนัขกัด มีเเผลเลือดออก มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อพิษสุนัขบ้า ระดับสาม ในกรณีสุนัขที่กัดถูกเลี้ยง และถูกฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 ครั้ง และครั้งล่าสุดไม่เกิน 1ปี หรือกัดโดนมีสาเหตุ ถ้าครบทั้ง 3 กรณี อาจยังไม่ต้องฉีดแต่ต้องสังเกตอาการอย่างน้อย 10 วัน หากสุนัขป่วยจึงฉีด หากไม่ครบทั้งสามกรณี จำเป็นต้องฉีดวัคซีนครับ หากผิดนัดมักจะทำการฉีดเข็มต่อไป แต่อย่างไรก็ตามแนะนำให้คุณไปพบแพทย์ ผู้ทำการรักษาโดยแพทย์อาจพิจารณาฉีดต่อไป หรือเริ่มใหม่ก็ได้ แล้วแต่ดุลยพินิจตามความเหมาะสม