ถามแพทย์

 • ไม่ใส่ถุง

 • มีไรกับแฟนไม่ไส่ถุงหลั่งนอกกินยาคุมแบบแผง แฟนมีประจำเดียนประมาณ 24,25,26,27:มีอะไรกับแฟน วันที่31อยู่ไนระยะปลอดภัยหรือไม่ปอดภัยแล้วระยะไหนเป็นยังไงครับ ระยะไหนท้องระยะไหนไม่ท้องบอกได้มั้ยครับ
  นายนัท เจ้าถั่ว'  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ นายนัท เจ้าถั่ว'

  ปกติแล้วระยะปลอดภัยหรือระยะเวลาที่น่าจะไม่มีไข่ตกนั้น คือประมาณ 7 วันก่อนการมีประจำเดือน และ 7 วันนับจากวันแรกที่มีประจำเดือนค่ะ

  จากที่กล่าวมานั้น ก็อาจจะยังอยู่ในช่วงระยะเวลาปลอดภัย โอกาสตั้งครรภ์มีน้อย แต่อย่างไรก็ตามในทางการแพทย์ไม่แนะนำการทำการนับวันปลอดภัยเพื่อคุมกำเนิด เพราะโอกาสผิดพลาดมีสูง เช่นไข่ตกคลาดเคลื่อน นับพลาด เลือดที่ออกมาไม่ใช่เลือดประจำเดือน และถ้าไม่ได้มีประจำเดือนมาสม่ำเสมอตลอดนั้น จะนับวันปลอดภัยไม่ได้เลย

  หากจะมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่ แม้ไม่ลึก ไม่นาน ให้ใส่ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันเอาไว้ทุกครั้ง หรือกินยาคุมแบบแผงรายเดือน ฉีดยาคุม ฝังยาคุมเพื่อป้องกันไว้ก่อนจะดีกว่า