ถามแพทย์

 • อายุ 21 ปี แต่ไม่เคยมีประจำเดือนเลย จะรักษาอย่างไร อยากมีลูก

 • สวัสดีค่ะ คือมีลูกสาวอายุ21ปีแต่เค้าไม่เคยมีประจำเดือนเลยจะรักษาแล้วแก้ใขอย่างไรบ้างคะ กรณีอยากมีลูกแต่ไม่มีประจำเดือนเลย

  สวัสดีค่ะ คุณ เสาวลักษณ์ จันทร์เรือง,

                      หากอายุ 21 ปีแล้ว ยังไม่เคยมีประจำเดือน ถือว่ามีภาวะขาดประจำเดือนปฐมภูมิ (primary amenorrhea) ซึ่งสาเหตุอาจเกิดได้จาก

                      1. ภาวะเยื่อพรหมจารีไม่ขาด ถือเป็นความผิดปกติมาแต่กำเนิดที่เยื่อพรหมจารีไม่ขาดเป็นรูหรือเป็นช่องเปิดสู่ภายนอก เมื่อเข้าสู่วัยที่ควรมีประจำเดือน จะทำให้มีอาการปวดท้องน้อยทุกเดือน แต่ไม่มีประจำเดือนออกมาให้เห็น ส่วนการพัฒนาทางเพศด้านอื่นๆ จะเป็นปกติดี เช่น การมีเต้านม มีขนหัวหน่าว สะโพกผาย เป็นต้น

                       2. มีการพัฒนาที่ผิดปกติของเนื้อเยื่อที่จะเจริญไปเป็นมดลูก (Mullerian agenesis) ทำให้ไม่มีมดลูกและช่องคลอดเกิดขึ้น แต่ยังมีรังไข่เป็นปกติ ทำให้การพัฒนาทางเพศด้านอื่นๆ ยังเป็นปกติ

                       3. มีเนื้องอกของต่อมใต้สมอง ซึ่งมีหน้าที่สร้างฮอร์โมนเพื่อการมีประจำเดือน จึงส่งผลให้ไม่มีประจำเดือน ส่วนการพัฒนาทางเพศด้านอื่นๆ ยังเป็นปกติ

                      4. รังไข่ไม่พัฒนา หรือ รังไข่หยุดทำงานก่อนเวลาอันควร โดยหากเกิดก่อนวัยที่จะมีประจำเดือน ก็ไม่มีประจำเดือนเลย แต่ก็จะไม่มีการพัฒนาทางเพศด้านอื่นๆ ด้วย เช่น ไม่มีเต้านมที่ขยายขึ้น ไม่มีขนหัวหน่าว สะโพกไม่ขยาย เป็นต้น 

                      5. มีโครโมโซมเป็นเพศชาย (XY) และมีต่อมเพศซึ่งเป็นของเพศชายคอยสร้างฮอร์โมน แต่เนื้อเยื่อต่างๆ ของร่างกายไม่มีการตอบสนองต่อฮอร์โมนเพศชาย จึงทำให้ลักษณะภายนอกเป็นผู้หญิง เรียกว่า tesicular ferminization 

                       แนะนำว่าต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ ซึ่งแพทย์จะต้องทำการตรวจหลายอย่างๆ ทั้งนี้ บางสาเหตุก็อาจทำให้ไม่สามารถมีลูกได้ค่ะ