ถามแพทย์

 • เหมือนมีเนื้อปูดขึ้นมาบริเวณง่ามขาข้างขวา กดแล้วเจ็บๆปวดๆ คืออะไร

 •  Minttt
  สมาชิก
  เหมือนเนื้อปูดขึ้นมาตรงบริเวณง้ามขาข้างขวาพอจับหรือกดจะมีอาการ เจ็บๆปวดๆ มันคืออะไรคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ minttt,

                      เนื้อที่ปูดขึ้นมาตรงบริเวณง่ามขา ข้างขวา อาจเป็น

                   1. ต่อมน้ำเหลืองที่บริเวณขาหนีบโต ซึ่งมักเกิดจาก

                        - การติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆ เช่น เริม หนองใน ซิฟิลิส แผลริมอ่อน ฝีมะม่วง เป็นต้น 

                        - การมีแผลอักเสบติดเชื้อบริเวณขา

                        -  ส่วนสาเหตุที่พบน้อย เช่น การติดเชื้อวัณโรค มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งของเซลล์ที่ผลิตเม็ดสี (malignant melanoma) เป็นต้น

                  2. ก้อนเนื้องอกของเนื่อเยื่อบริเวณนั้น เช่น ก้อนเนื้องอกไขมัน ก้อนซีสต์ เป็นต้น 

                  3. ไส้เลื่อนชนิดที่พบในผู้หญิง (femoral hernia) แต่ก็จะคลำได้ก้อนที่บริเวณขาหนีบด้วย 

                  หากยังคงคลำได้เป็นก้อนเนื้อขึ้นมาที่ขาหนีบ แนะนำควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ การรักษาก็จะขึ้นอยุ่กับสาเหตุค่ะ ในเบื้องต้น ก็ไม่ควรไปกด นวด บีบก้อนที่เป็นอยู่ค่ะ