ถามแพทย์

 • ปัจจุบันมีไตข้างเดียว ค่าไตได้ต่ำกว่าคนปกติ มีปัญหาอะไรหรือไม่

 •  nanji
  สมาชิก
  สอบถามเรื่องไตค่ะ คือปัจจุบันมีไตเดียวเพราะบริจาคให้คุณพ่อ ขอสอบถามเกี่ยวกัยค่าไตด้วยค่ะ BUN ได้ค่า 8.00 ต่ำกว่าปกติ eGFR " 78.32 " Creatinine 0.75 จะมีปัญหาเกี่ยวกับไตไหมค่ะ
  nanji  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณnanji

  ค่าการทำงานของไตนั้นสามารถดูได้จากการตรวจเลือด ซึ่งค่า BUN และค่า Cr ดังกล่าวมานั้น น่าจะอยุ่ในเกณฑ์ใกล้เคียงคนปกติ โดยค่าที่ต่ำนั้นอาจจะบ่งบอกถึงว่ามีมวลของกล้ามเนื้อที่น้อย ไม่ได้บ่งบอกถึงโรคไต

  ความเสื่อมของการทำงานของไตนั้นมีทั้งหมด 5 ระดับ โดยจะแยกจากค่าการทำงานของไตคือตัว egfr โดยยิ่งค่ามากก็คือดี ถ้าค่ายิ่งน้อยแสดงว่าไตทำงานแย่ จากที่กล่าวมาค่า egfr 78 นั้นแสดงว่าอาจจะมีความเสื่อมในระยะต้น โดยคนปกติจะอยู่ประมาณ 100 ขึ้นไปหรือบวกลบได้เล็กน้อย

  แนะนำการไปตรวจเช็กผลเลือดกับแพทย์ประจำปี และรักษาสุขภาพทั่วไปให้แข็งแรง งดการรับประทานของเค็มจัดๆ ควบคุมความดันให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ