ถามแพทย์

 • ไม่มั่นใจ

 • ใส่ถุงยางแล้วแต่ไม่มั่นใจ ผมให้แฟนกินยาคุมหลังมีอะไรกันเป็นยาคุม28เม็ดไม่รู้ว่สถูกวิธีหรือป่าวจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมครับ ผ่านมา12วันแล้งกินยาคุมฉุกเฉินทักไหมครับ
  อาทิตย์ ชนะกาล  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ อาทิตย์ ชนะกาล

  จริงๆแล้วถ้าใส่ถุงยางอนามัยที่ไม่ขาด ไม่รั่ว ใส่ตลอดการมีเพศสัมพันธ์เลยนั้น โอกาสตั้งครรภ์มีได้น้อยมาก น้อยกว่า 1-2%

  และหลังการมีเพศสัมพันธ์ ถ้าใช้ยาคุมแบบแผงรายเดือนไป ยาจะไม่ได้มีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดจากเพศสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นก่อนใช้ยาค่ะ

  ตอนนี้ไม่มีข้อบ่งชี้ใดๆในการใช้ยาคุมฉุกเฉินอีก เพราะยาคุมฉุกเฉินจะได้ผลเมื่อกินภายใน 72 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์เท่านั้น และถ้าเป็นเพศสัมพันธ์ที่ใช้ถุงยางอยู่แล้ว ก็ไม่มีความจำเป็น ตอนนี้ให้กินยาคุมแบบแผงต่อเนื่องจนครบแผง และสังเกตรอบเดือนช่วงยาหมดแผงอีกครั้ง