ถามแพทย์

 • ต่อมลูกหมากโต

 • ต่อมลูกหม่กโต   

  สวัสดีค่ะ คุณ นพดล ประสมสุข,

                    อาการไม่ถึงจุดสุดยอดในผู้ชายพบได้น้อยกว่าผู้หญิงมาก สาเหตุอาจเกิดได้จาก

                    1. สาเหตุทางร่างกาย ได้แก่

                              - มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนสูงกว่าปกติ หรือต่ำกว่าปกติ

                              - โรคของต่อมใต้สมองที่มีการผลิตฮอร์โมนโปรแลคตินมากเกินไป

                              - โรคของระบบประสาท เช่น เส้นเลือดในสมองตีบ ปลายประสาทเสื่อม โรคของประสาทไขสันหลัง

                               - การผ่าตัดต่อมลูกหมาก รวมทั้งการผ่าตัดที่มีการกระทบกระเทือนต่อเนื้อเยื่อบริเวณช่องท้องน้อย สำหรับภาวะต่อมลูกหมากโตเพียงอย่างเดียว ไม่น่าจะเป็นสาเหตุของการไม่ถึงจุดสุดยอดค่ะ

                            - โรคที่อวัยวะเพศชาย เช่น เป็นเนื้องอกที่องคชาติ

                            - การใช้ยาบางชนิด เช่น chlorpromazine, doxepin, propanolol เป็นต้น

                     2. สาเหตุทางด้านจิตใจ พบเป็นสาเหตุได้บ่อยกว่าโรคทางร่างกาย เช่น มีภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล เครียด ขาดความมั่นใจ รู้สึกผิด กลัว หรือเคยโดนทารุณกรรมทางเพศมาก่อน เป็นต้น

                      ดังนั้นหากคุณ นพดล ประสมสุข ยังคงมีอาการไม่ถึงจุดยอด แนะนำลองปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านสุขภาพเพศชายนะคะ หากตรวจไม่พบสาเหตุทางด้านร่างกาย อาจเป็นผลจากสาเหตุทางด้านจิตใจ ในกรณีนี้อาจต้องพบนักจิตวิทยาหรือพบจิตแพทย์ค่ะ สำหรับอาการต่อมลูกหมากโต หากมีอาการปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะลำบาก ปัสสวาะไม่สุด ปัสสาวะเล็ด ควรพบแพทย์ทางเดินปัสสาวะเพื่อรักษาค่ะ