ถามแพทย์

  • ไฟดูดที่แขนจนไหม้ ทำให้เป็นหมันหรือไม่

  • ไฟดูดที่แขนจนไหม้ทำไห้เปนหมันป่าวคับ

    สวัสดีค่ะ

    การถูกไฟดูดหรือไฟช็อต สามารถทำให้เกิดการบาดเจ็บ หรืออาจเกิดบาดแผลที่เนื้อเยื่อและผิวหนัง หัวใจเต้นผิดจังหวะหรือหยุดเต้นได้ นอกจากนี้ยังอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจากไฟช๊อต เช่น สมองขาดเลือดเฉียบพลัน หายใจล้มเหลวเฉียบพลัน เกิดอาการชัก หมดสติ เกิดการบาดเจ็บที่เส้นประสาทส่วนปลาย ซึ่งมักเกิดขึ้นตรงเนื้อเยื่ออ่อนที่ได้รับบาดเจ็บ ทั้งนี้ขึ้นกับบริเวณที่ถูกไฟช็อตด้วยค่ะ หากเกิดเฉพาะบริเวณแขน แต่ไม่บาดเจ็บบริเวณอื่นก็จะไม่กระทบกับการมีบุตรค่ะ

    แนะนำว่า หากยังสงสัย ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อรับคำปรึกษาเพิ่มเติมต่อไปค่ะ