ถามแพทย์

  • เป็นไฝที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด มีอาการผิวหนังที่ไฝลอก ไม่มีอาการอื่นๆ ผิดปกติไหม

  •  Pron
    สมาชิก
    เป็นไฝที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดครับ ไม่มีอาการคัน ไม่มีเลือด ไม่เจ็บ รูปทรงกลมไม่เบี้ยวขอบเขตชัดเจน สีเดียวทั้งไฝ คือผิวหนังที่ตัวไฝ มันลอกคล้ายๆผิวลอก เป็นแผ่นบางๆใส่ๆ แบบนี้ถือว่าผิดปกติไหมครับ ไฝสามารถผิวลอกได้ไหมครับ