ถามแพทย์

 • เผลอไปแกะไฝจนเลือดออกมา ไฝลักษณะเหมือนมีสองสี จะเป็นอะไรไหม

 •  Teetat Lerdsawaswattana
  สมาชิก
  วันหนึ่งผมแกะไฝแล้วมันเลือดออกตอนนี้เผลอไปแกะอีกแต่เลิอดไม่ออกแต่มีเหมือนอะไรบางอย่างสีขาวๆ(แกะตรงคิ้ว) อีกส่วนคือบริเวรลำตัวเผลอไปแะนานแล้วตอนนี้ เป็นเมือนมีสองสี
  Teetat Lerdsawaswattana  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Teetat Lerdsawaswattana

  ไฝ คือจุดเล็ก ๆ ที่มักปรากฏเป็นสีน้ำตาลหรือสีดำบนผิวหนัง อาจมีลักษณะแบน นูนขึ้น มีพื้นผิวเรียบหรือขรุขระ หรือบางครั้งก็มีเส้นขนขึ้นบนไฝ ไฝตามร่างกายพบได้เป็นปกติและมักขึ้นในช่วงระหว่างวัยเด็กจนถึงวัยรุ่น โดยขนาดและรูปร่างของไฝยังอาจเปลี่ยนแปลงไปหรือจางลงเมื่ออายุมากขึ้นและส่วนใหญ่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย ในคนปกติสามารถมีไฝ หรือขี้แมลงวันตามตัวได้ตลอดชีวิต โดยไม่อันตรายอะไร ไม่ต้องทำการรักษา

  อย่างไรก็ตามมีไฝบางชนิดที่อาจกลายเป็นมะเร็งได้ โดยสัญญาณอันตรายที่บ่งบอกว่าไฝนั้นอาจเป็นเนื้องอกทางผิวหนังเช่น ลักษณะไฝที่ผิดปกติ เช่นมีขอบไม่เรียบ ไม่สมดุลกันสองข้าง มีหลายสีปนๆกันในไฝ ขนาดโตเร็วในช่วงสั้น ไฝกดเจ็บ มีเลือดออกมาเอง

  แต่กรณีไปแกะแล้วมีเลือดออกมา อาจจะลองสังเกตอาการเองดูก่อนเบื้องต้นว่าเมื่อแผลหายแล้ว เลือดหยุดไหล ไฝก็กลับไปเป็นปกติหรือไม่ การที่มีสองสีตอนนี้อาจจะเกิดจากเลือดที่ยังอยู่  ไม่ไปแกะไฝเพิ่มเติม ไม่เอายาอะไรไปทาบริเวณไฝเอง และคอยตรวจดูไฝตำแหน่งอื่นๆด้วย หากยังไม่สบายใจ หรือไฝลักษณะดูผิดปกติดังกล่าวไป ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติม

  Teetat Lerdsawaswattana  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Teetat Lerdsawaswattana

  ไฝ คือจุดเล็ก ๆ ที่มักปรากฏเป็นสีน้ำตาลหรือสีดำบนผิวหนัง อาจมีลักษณะแบน นูนขึ้น มีพื้นผิวเรียบหรือขรุขระ หรือบางครั้งก็มีเส้นขนขึ้นบนไฝ ไฝตามร่างกายพบได้เป็นปกติและมักขึ้นในช่วงระหว่างวัยเด็กจนถึงวัยรุ่น โดยขนาดและรูปร่างของไฝยังอาจเปลี่ยนแปลงไปหรือจางลงเมื่ออายุมากขึ้นและส่วนใหญ่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย ในคนปกติสามารถมีไฝ หรือขี้แมลงวันตามตัวได้ตลอดชีวิต โดยไม่อันตรายอะไร ไม่ต้องทำการรักษา

  อย่างไรก็ตามมีไฝบางชนิดที่อาจกลายเป็นมะเร็งได้ โดยสัญญาณอันตรายที่บ่งบอกว่าไฝนั้นอาจเป็นเนื้องอกทางผิวหนังเช่น ลักษณะไฝที่ผิดปกติ เช่นมีขอบไม่เรียบ ไม่สมดุลกันสองข้าง มีหลายสีปนๆกันในไฝ ขนาดโตเร็วในช่วงสั้น ไฝกดเจ็บ มีเลือดออกมาเอง

  แต่กรณีไปแกะแล้วมีเลือดออกมา อาจจะลองสังเกตอาการเองดูก่อนเบื้องต้นว่าเมื่อแผลหายแล้ว เลือดหยุดไหล ไฝก็กลับไปเป็นปกติหรือไม่ การที่มีสองสีตอนนี้อาจจะเกิดจากเลือดที่ยังอยู่  ไม่ไปแกะไฝเพิ่มเติม ไม่เอายาอะไรไปทาบริเวณไฝเอง และคอยตรวจดูไฝตำแหน่งอื่นๆด้วย หากยังไม่สบายใจ หรือไฝลักษณะดูผิดปกติดังกล่าวไป ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติม