ถามแพทย์

 • เป็นโรคไบโพล่าร์สามารถรักษาจนหาย ไม่ต้องทานยาได้ไหม

 •  Prachaya Kokheng
  สมาชิก
  ไบโพล่าร์ที่เกิดจากกรรมพันธุ์สามารถรักษาหายจนเลิกทานยาได้หรือไม่?
  Prachaya Kokheng  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Prachaya Kokheng

  ไบโพลาร์คือเป็นโรคความผิดปกติทางอารมณ์ชนิดหนึ่งที่ทำให้มีอารมณ์ 2 ขั้วโดยในเวลาเศร้าก็จะเศร้ามากคล้ายกับเป็นคนซึมเศร้าคือเก็บตัว ไม่เข้าสังคม มีความคิดอยากฆ่าตัวตาย และก็จะมีช่วงที่อารมณ์มีความสุขมากเกินไป ทำให้คึกคัก มีความคิดจะทำกิจกรรมหลายอย่าง ออกไปเที่ยวหรือจับจ่ายใช้สอยจนเกินควรได้

  ซึ่งสาเหตุของโรคเช่นปัจจัยทางพันธุกรรม ร่วมกับอาจจะมีปัจจัยภายนอกที่กระทบกระเทือนต่อสภาพจิตใจ เช่น ความผิดหวัง ความเสียใจอย่างรุนแรงหรือฉับพลัน การเจ็บป่วยทางร่างกาย ความเครียดสะสมเข้ามากระตุ้น

  ส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยในโรคนี้มักไม่ได้หายขาด คือเป็นโรคที่เป็นระยะยาว แต่สามารถควบคุมอาการให้มีชีวิตใกล้เคียงกับคนปกติได้ ด้วยการใช้ยาที่ควบคุมสารสื่อประสาทในสมอง ร่วมกับการทำจิตบำบัดภายใต้การดูแลของแพทย์ แนะนำการพบจิตแพทย์ตามนัดสม่ำเสมอเป็นสำคัญ