ถามแพทย์

 • ไทรอย

 •  อลัน สมิท
  สมาชิก
  ค่าไทรอยด์ 1.01 1.21 6.55ถือว่าปกติไหมครับ
  อลัน สมิท  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณอลัน สมิท

  ค่าการทำงานของไทรอยด์นั้นมีหลายแบบหลายชนิด แต่หลักๆจะมี 3 อันคือฮอร์โมนที่สร้างจากไทรอยด์เองมี T3 T4 FT3 FT4 หรือฮอร์โมนที่มาควบคุมการทำงานของต่อมไทรอยด์อีกทีชื่อ TSH

  โดยแต่ละค่าก็จะมีค่าอ้างอิงของแต่ละห้องปฏิบัติการซึ่งจะไม่เหมือนกัน และมีหน่วยที่แตกต่างกันไปได้ด้วย

  โดยปกติจะดูที่ค่า Free T4(FT4)/TSH เป็นหลักก่อนเพื่อคัดกรองเบื้องต้น และดูไปพร้อมๆกัน ค่าTSH ปกติจะอยู่ประมาณ 0.5-5.0 mU/L. ค่า Free T4 ปกติอยู่ที่0.7-1.9ng/dl 

  แนะนำการสอบถามแพทย์ที่ดูแลโดยตรงอีกครั้ง เพื่อให้ได้การวินิจฉัยที่แน่ชัดต่อไปค่ะ