ถามแพทย์

 • ถ้าผ่าตัดต่อมไทรอยด์ออก แล้วต่อมพาราไทรอยด์ที่อยู่ในต่อมไทรอยด์จะไปอยู่ที่ไหน

 •  windbye
  สมาชิก

  ถ้าหากว่าเราผ่าตัดต่อมไทรอยด์ออก แล้วต่อมพาราไทรอยด์ที่อยู่ในต่อมไทรอยด์จะไปอยู่ที่ไหน เพราะต่อมพาราไทรอยด์เป็น essential endocrine gland 

  สวัสดีค่ะ คุณ windbye,

                    ต่อมพาราไทรอยด์นั้น ทำหน้าที่ผลิตพาราไทรอยด์ฮอร์โมน ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมระดับแคมเซียมในกระแสเลือด ต่อมพาราไทรอยด์วางอยู่ชิดกับต่อมไทรอยด์ ข้างละ 2 ต่อม ทั้ง 2 ข้าง รวมแล้วจึงมี 4 ต่อม

                    ในการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ออกนั้น ศัลยแพทย์จะพยายามเก็บรักษาต่อมพาราไทรอยด์ไว้ ทั้งนี้ หากเป็นการผ่าตัดเอาต่อมไทรอยด์อกเพียงข้างเดียว ก็มักไม่ทำให้เกิดปัญหาอะไร แต่หากผ่าตัดเอาต่อมไทรอยด์ออกหมด ก็อาจมีโอกาสที่ต่อมพาราไทรอดย์จะถูกผ่าออกไปหมดด้วยได้ หรือหากไม่ได้ผ่าเอาต่อมพาราไทรอยด์ออก แต่เนื่องจากขณะผ่าตัดทำการเลาะเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงต่อมพาราไทรอยด์ อาจเกิดการขาดเลือดชั่วคราว ทำให้ต่อมทำงานได้ไม่เต็มที่ชั่วคราวได้ ดังนั้น หลังผ่าตัดใหม่ๆ อาจมีปัญหาระดับแคลเซียมในกระแสเลือดต่ำ เกิดอาการชาตามมา โดยจะเป็นอยู่เพียงชั่วคราว หลังจากนั้น ก็จะกลับมาเป็นปกติ แต่ในกรณีที่ไม่เหลือต่อมพาราไทรอยด์เลย ก็อาจทำให้เกิดปัญหาระดับแคลเซียมต่ำถาวรได้ ซึ่งก็ต้องอาศัยการทานยาต่อเนื่องค่ะ