ถามแพทย์

 • เป็นไทรอยด์เป็นพิษ ผลเลือดสูงขึ้น แต่หมดลดยาลง เพราะอะไร

 •  Toei1
  สมาชิก
  ทำไมผลเลือดสูงขึ้นแต่หมอลดยาลงเหลือ2 เม็ดต่อวัน ปกติกิน3เม็ดต่อวัน

  สวัสดีค่ะ คุณ Toei1,

                      การตรวจหาค่าฮอร์โมนไทรอยด์ เพื่อดูภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนเป็นพิษนั้น มักดูค่า Free T4, Free T3 และค่า TSH (thyroid stimulating hormone) โดยหากมีภาวะไทรอยด์เป็นพิษ ค่า Free T4 หรือ Free T3 มักสูงขึ้นกวาปกติ ส่วนค่า TSH มักต่ำลงกว่าปกติ 

                       และเมื่อผู้ป่วยได้รับการรักษา ก็จะมีการตรวจติดตามผลเลือด ซึ่งแพทย์มักจะดูเฉพาะค่า TSH เป็นหลัก ดังนั้น หากค่า TSH สูงขึ้นจากเดิม ก็ย่อมแสดงว่าภาวะไทรอยด์เป็นพิษดีขึ้น แพทย์จึงลดปริมาณยาที่ทานลงค่ะ 

                       อย่างไรก็ตาม แนะนำให้สอบถามแพทย์ที่รักษาอีกครั้ง ว่าผลเลือดที่เจาะไป มีค่าไทรอยด์ฮอร์โมนที่ดีขึ้นใช่หรือไม่ค่ะ