ถามแพทย์

 • ถ้าไข่ได้รับการปฏิสนธิแล้ว จะยังตรวจการตกไข่ได้หรือไม่

 •  kunchureerat
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะ ประจำเดือนครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่24-29 ในแอปการตกไข่ บอกว่า ไข่นาจะตกในวันที่30-6 วันที่2คาดการไข่ตก มีเพศสัมพันธ์วันที่2 หลั่งใน แต่วันที่4ไม่แน่ใจ ว่าไข่ตกหรือไม่ เลยซื้อที่ตรวจการตกไข่มา ตรวจ แต่ไม่ขึ้นสองขีด อยากทราบว่า ถ้าไข่ปฏิสนธิแล้ว จะตรวจการตกไข่ไม่เจอหรอคะ หรือว่า ไข่ยังไม่ตก ประจำเดือนมาไม่ค่อยจะตรงค่ะ บางที28บางที29,30 ( อยากมีเบบี๋ค่ะ เพิ่งจะพยายาม)
  kunchureerat  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ kunchureerat

  การใช้เครื่องทดสอบไข่ตกเป็นการตรวจวัดฮอร์โมนที่ออกมาก่อนจะมีกการตกไข่ประมาณ 24-48 ชั่วโมงที่เรียกว่า LH ซึ่งอาจจะยังสูงได้ประมาณไม่เกิน 24 ชั่วโมงหลังมีไข่ตกไปแล้ว 

  ดังนั้นหลังไข่ตกไปภายในวันนั้นๆ อาจจะยังตรวจทดสอบไข่ตกให้ผลบวกได้อยู่ แต่หลังจากนั้น ไม่ว่าไข่จะได้รับการปฏิสนธิหรือไม่ ก็อาจจะไม่ตรวจให้ผลบวกได้อีก

  ในกรณีนี้ที่มีเพศสัมพันธ์ไปแล้ว แนะนำยืนยันการตั้งครรภ์ด้วยชุดตรวจครรภฺ์ทางปัสสาวะที่ตรวจวัดระดับฮอร์โมนจากรกเลยจะดีกว่า โดยชุดตรวจชนิดนี้ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ หรือไปยืนยันผลที่รพ.ได้อีกครั้ง