ถามแพทย์

 • ลักษณะของเลือดที่ออกในวันไข่ตกเป็นอย่างไร หายในกี่วัน

 •  NëstlëClüb Sïttïkörn
  สมาชิก

  เลือดที่ออกในวันไข่ตก จะมีอาการยังไงคับ
  แล้วจะท้องไหม หายในกี่วันคับ

  สวัสดีค่ะ คุณ NëstlëClüb Sïttïkörn,

                    ในช่วงวันที่ไข่ตก ซึ่งอยู่ในช่วงกึ่งกลางของรอบเดือน อาจมีเลือดออกทางช่องคลอดปริมาณเล็กน้อยได้ โดยจะออกมาแค่เปื้อนกางเกงชั้นใน ไม่ได้มีปริมาณมากจนต้องใส่ผ้าอนามัย และจะเป็นเพียงแค่วันเดียว นอกจากนี้อาจเกิดอาการอื่นๆ ได้อีก เช่น

                   - ปวดท้องน้อยจากไข่ตก เรียกอีกอย่างว่า Mittelschmerz จะทำให้ปวดท้องน้อยเล็กน้อย โดยจะปวดข้างใดข้างหนึ่ง มักปวดสลับกันในแต่ละรอบเดือน อาการปวดจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่เกิน 1 วัน บางรายอาจมีอาการคลื่นไส้ร่วมด้วย หรือ มีตกขาวปริมาณมากขึ้น ลักษณะใส ลื่นๆ ยืดๆ คล้ายไข่ขาวดิบ

                  - ปากมดลูกมีการเปลี่ยนแปลง เช่น นุ่มขึ้น และเปิดออกมากกว่าเดิม 

                  -  เจ็บเต้านม หรือคัดเต้านม

                  - มีความต้องการทางเพศมากขึ้น

                   อาการต่างๆ เหล่านี้ อาจเกิดขึ้นเป็นเพียงบางอาการ หรือหลายอาการ หรืออาจไม่เกิดขึ้นเลย และในแต่ละรอบอาจเกิดไม่เหมือนกัน หรือบางรอบอาจเกิด บางรอบอาจไม่เกิดก็ได้ 

  NëstlëClüb Sïttïkörn  NëstlëClüb Sïttïkörn
  สมาชิก
  แล้วจะท้องไหมคับ