ถามแพทย์

 • มีประจำเดือนวันที่ 9 ไข่จะตกตอนไหน

 •  ▼・ᴥ・▼
  สมาชิก
  มีประจำเดือนวันที่9วันแรก และไข่จะตกตอนไหนคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ สุพัตรา เฉลิมศรี,

                        โดยปกติ วันที่ไข่ตก คือประมาณ 14 วันก่อนที่ประจำเดือนจะมา ดังนั้น หากมีระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนที่สม่ำเสมอ เช่น ที่ 28 วัน วันที่ไข่ตกก็คือวันที่ 13-14 นับจากวันแรกที่ประจำเดือนมา ( 9+14 = วันที่ 23 ) หรือ หากมีระยะห่างที่ 32 วัน วันที่ไข่ตกก็คือวันที่ 17-18 นับจากวันแรกที่ประจำเดือนมา ( 9 + 18 =  วันที่ 27) เป็นต้น

                      แต่หากมีระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนที่ไม่สม่ำเสมอ การกำหนดวันไข่ตกก็จะเป็นไปได้ยาก เพราะเราไม่มีทางรู้ได้แน่นอนว่าประจำเดือนจะมาในวันไหน เราจึงไม่สามารถบอกวันไข่ตกได้ค่ะ  หากต้องการทราบวันที่แน่นอน ก็ต้องใช้ตัวช่วยอื่นๆ ที่จะบอกว่ามีการตกไข่เกิดขึ้นวันไหน เช่น การวัดอุณหภูมิร่างกาย การใช้ชุดตรวจหาวันไข่ตกจากปัสสาวะ เป็นต้น