ถามแพทย์

 • ตรวจพบว่ามีไขมันในเลือดสูง ได้ค่า cholesterol = 212 คือผิดปกติมากหรือไม่

 •  Earn Earn
  สมาชิก

  สวัสดีครับคุณหมอ ผมไปตรวจสุขภาพประจำปี ผลการตรวจเลือดแจ้งว่าไขมันในเลือดสูง (Cholesterol 212 Mg/dl) อยากทราบว่า ผิดปกติมากไหมครับ  

  Earn Earn  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Earn Earn

  ภาวะไขมันในเลือดสูงเป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อย เกิดจากการมีระดับไขมันในเลือดสูง และอาจไปเกาะตามเส้นเลือดหรืออวัยวะต่างๆภายในร่างกาย ตัวโรคไขมันในเลือดสูงเองนั้นไม่ได้แสดงอาการใดๆ แต่การที่มีภาวะที่ระดับไขมันในเลือดสูงขึ้นนานๆ อาจเป็นอันตรายต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งจะทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดแดงแข็ง หลอดเลือดสมองตีบหรือแตก จึงสำคัญที่ต้องตรวจระดับไขมันในเลือดทุกปี และถ้ามีภาวะสูงผิดปกติ ควรได้รับการรักษา

  จากที่กล่าวมาน่าจะเป็นไขมันในเลือดโดยรวม ปกติจะไม่ควรเกิน 200 mg/dl ค่าที่ให้มาจึงจัดว่ายังสูงไม่มาก แต่อย่างไรก็ตามไขมันรวมจะมีทั้งไขมันดี (HDL) และไขมันเลว (LDL) รวมกัน ในที่นี้ไม่ได้ให้มาว่าระดับไขมันแต่ละชนิดเป็นอย่างไร ปกติจะต้องดูที่ระดับไขมัน LDL ร่วมไปด้วย คือว่าถ้าสูงจริง น่าจะเป็นไขมันสูงชนิดที่ต้องได้รับการรักษา ไม่ว่าจะเป็นการปรับพฤติกรรม เช่นการลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย งดอาหารมัน หรือถ้าปรับพฤติกรรม ไม่ได้ผล อาจมีข้อบ่งชี้การใช้ยาลดไขมันภายใต้การดูแลของแพทย์ต่อไป