ถามแพทย์

  • ขณะให้นมบุตรอยู่ แล้วแม่ใช้แอลกอฮอลล์เช็ดทำความสะอาดแผลบริเวณคาง จะส่งผลผ่านไปยังน้ำนมไหม

  •  p-sujitra
    สมาชิก
    ขณะให้นมบุตรอยู่ ลูกดูดนมเต้าแม่อยู่ แล้วแม่ใช้แอลกอฮอลล์ล้างแผล เช็ดทำความสะอาดแผลบริเวณคางของตัวแม่เอง จะส่งผลผ่านน้ำนมไหมคะ ตอนนี้กังวลมากค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ p-sujitra,

                             การใช้แอลกอฮอล์สำหรับเช็ดฆ่าเชื้อโรค มาเช็ดที่บริเวณคางของคุณแม่ แอลกอฮอล์ก็ไม่ได้ถูกดูดซึมเข้าสู่รางกาย เพราะเมื่อแอลกอฮอล์โดนผิวหนังแล้ว ก็จะระเหยออกไปจนแห้ง ดังนั้น จึงไม่ได้ส่งผ่านไปยังน้ำนมที่หลั่งให้ลูกดูดแต่อย่างใดค่ะ