ถามแพทย์

 • เกล็ดเลือดต่ำและกินยาสเตียรอยด์อยู่ สามารถให้นมลูกได้ไหม

 •  Mint222
  สมาชิก
  มีโรคประจำตัวเกล็ดเลือดต่ำITPให้นมลูกได้มั้ยคะ หากได้ กินยาเพรดนิโซโลน4เม็ด3มื้อหลังอาหาร จะมีผลกับน้ำนมเเม่ที่ลูกกินมั้ย
  Mint222  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Mint222

  ภาวะเกล็ดเลือดต่ำ คือ ภาวะที่เกล็ดเลือดมีจำนวนน้อยกว่า 150,000 เกล็ดต่อไมโครลิตร อาจพบรอยช้ำ เป็นจ้ำ หรือจุดแดงใต้ผิวหนัง รวมถึงมีเลือดออกมาก ถึงแม้จะเป็นแผลขนาดเล็ก โดยมีสาเหตุมาจากการผลิตเกล็ดเลือดที่บริเวณไขกระดูกไม่เพียงพอ หรือภูมิคุ้มกันร่างกายทำลายเกล็ดเลือด

  โดยภาวะเกล็ดเลือดต่ำชนิด ITP ดังกล่าวมา เกิดจากการมีภูมิคุ้มกันร่างกายทำลายเกล็ดเลือด จึงอาจต้องรับประทานยากดภูมิเช่นยาเพรดนิโซโลนดังกล่าวมาเพื่อช่วยในการควบคุมอาการ

  ตัวโรคเกล็ดเลือดต่ำเองไม่ได้เป็นข้อห้ามในการให้นมบุตร ยกเว้นเกล็ดเลือดต่ำมากๆจนเสี่ยงต่อภาวะเลือดออกมากผิดปกติจากแผลเล็กๆที่หัวนม แต่ก็มักไม่ค่อยเกิด ส่วนการรับประทานยากดภูมิเพรดนิโซโลนนันอาจมีความเสี่ยงต่อทารกในระดับปานกลาง กล่าวคือเคยมีรายงานความผิดปกติที่เกิดขึ้นในสัตว์ทดลอง แต่ยังไม่มีการศึกษาชัดเจนในมนุษย์ หากเป็นภาวะที่จำเป็นต้องใช้ยา ก็ขึ้นกับความเห็นของแพทย์ผู้รักษาเป็นรายๆไป