ถามแพทย์

  • การใส่แว่นรักษาสายตาเอียงสามารถให้สายตากลับมาเป็นปกติได้ไหม

  •  PRODATA
    สมาชิก

    การใส่แว่นรักษาสายตาเอียงสามารถให้สายตากลับมาเป็นปกติได้ไหมครับ

    สวัสดีค่ะ คุณ PRODATA @การสวมแว่นสายตา จะปรับให้ผู้สวมใส่มองเห็นได้เป็นปกติหรือใกล้เคียงปกติค่ะ แต่หากถอดแว่นนั้นๆ สายตาจะผิดปกติตามเดิมค่ะ รวมถึงในกรณีที่คุณ PRODATA สอบถามมานะคะ