ถามแพทย์

 • สายตาเอียง และตาข้างซ้ายเหล่ แต่เหล่บางครั้ง ต้องเอียงคอเวลาพูดกับคนอื่น ใส่แว่นจะหายไหม

 •  Phornpimol
  สมาชิก
  หนูวายตาเอียงค่ะ ตาข้างซ้ายเหล่ด้วย แต่เหล่บางครั้งไม่ตลอด และหนูเอียงคอตลอดเวลาพูดคุยกับคนอื่น ตอนแรกหนูคิดว่าไม่น่าเป็นไร พอมีคนมาบอกว่าหนูเอียงคอตอนพูดกับเขาหนูเครียดมากเลยค่ะ แต่เอียงไม่มากนะคะ ถ้าหนูใส่แว่นแล้วจะหายมั้ยคะ คอจะไม่เอียงไหมคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Phornpimol,

                     หากมีสายตาเอียง แล้วทำให้การมองเห็นภาพไม่ชัด หรือต้องมีการเอียงคอมอง ก็ควรไปตรวจวัดค่าสายตาและตัดแว่นใส่ค่ะ หากสายตาที่เอียง สามารถแก้ไขภาพที่มองเห็นได้ ก็น่าจะทำให้เราไม่ต้องเอียงคอมองค่ะ

                    สำหรับอาการตาเหล่นั้น โดยปกติ คืออาการที่ตาทั้ง 2 ข้างไม่อยู่ในแนวตรงกัน หรือลูกตาไม่เคลื่อนไหวไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งหากไม่ได้เป็นมาตั้งแต่ช่วงวัยทารก แต่มาเป็นหลังจากพ้นวัยเด็กมาแล้ว ก็จะมีอาการมองเห็นภาพ 2 ภาพ หรือเห็นภาพซ้อนร่วมด้วย 

                   ดังนั้น หากมีแค่อาการตาเหล่เป็นบางครั้ง แต่ไม่ได้มีการมองเห็นภาพซ้อนร่วมด้วย และการเคลื่อนไหวของลูกตายังเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ก็ไม่น่าใช่อาการตาเหล่ค่ะ แต่หากมีอาการมองเห็นภาพซ้อนร่วมด้วย หรือไม่แน่ใจ ว่าเป็นผลจากกการมีสายเอียงหรือการที่มีตาเหล่ ก็ควรไปพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจค่ะ เพราะหากเป็นตาเหล่ โดยที่ไม่ได้เป็นมาตั้งแต่เด็ก  ก็จะเกิดจากสาเหตุ เช่น การมีเนื้องอกในตาเกิดขึ้น มีสูญเสียการมองเห็นจากโรคเกี่ยวกับตาต่างๆ เช่น ต้อหิน จอประสาทตาเสื่อม เป็นต้น เป็นโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและระบบประสาทต่างๆ หรือมีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนเป็นพิษ ซึ่งทำให้ตาโปนและเหล่ได้ เป็นต้น