ถามแพทย์

 • ตาเหล่ ตาเข ตาขี้เกียจ สามารถเกิดขึ้นในวัยรุ่นได้ไหม

 •  yu4liv
  สมาชิก

  อยากทราบว่า ตาเหล่ ตาเข ตาขี้เกียจ สามารถเกิดขึ้นเองในวัยรุ่นได้ไหมครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ yu4liv,

                    ตาเหล่หรือตาเข คือการที่ตาทั้ง 2 ข้างไม่อยู่ในแนวตรงกัน หรือลูกตาไม่เคลื่อนไหวไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งแบ่งออกเป็น

                    1. ตาเขแต่กำเนิด จะเกิดกับทารกแรกคลอดหรืออาจพัฒนาอาการขึ้นภายใน 6 เดือนหลังคลอด เนื่องจากกล้ามเนื้อตาทำงานไม่ประสานกัน ซึ่งอาจถ่ายทอดผ่านทางกรรมพันธุ์ได้ แต่ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด

                      แต่นอกจากนี้ ตาเขที่พบตั้งแต่แรกเกิด อาจเกิดจากการมีโรคบางอย่าง เช่น โรคสมองพิการ เป็นหัดเยอรมันแต่กำเนิด กลุ่มอาการนูแนน (Noonan's Syndrome) กลุ่มอาการดาวน์ (Down's Syndrome) ภาวะโพรงสมองคั่งน้ำ โรคมะเร็งจอตาในเด็ก เป็นต้น นอกจากนี้การมีสายตาที่ผิดปกติมาตั้งแต่วัยเด็กเล็ก ก็อาจทำให้เกิดตาเขได้ หากตาข้างหนึ่งเกิดภาวะตาขี้เกียจขึ้นมาค่ะ 

                    2. ตาเขในวัยผู้ใหญ่ ซึ่งหากเริ่มมามีอาการตาเขตอนโตแล้ว ก็จะมีอาการมองเห็นภาพ 2 ภาพ หรือเห็นภาพซ้อนร่วมด้วย ซึ่งจะแตกต่างจากกรณีที่เป็นมาตั้งแต่เด็ก ที่จะไม่เห็นภาพซ้อน เนื่องจากตาข้างหนึ่งจะเกิดภาวะตาขี้เกียจขึ้นมา ส่วนสาเหตุของตาเหล่ ได้แก่ การมีเนื้องอกในตาเกิดขึ้น มีสูญเสียการมองเห็นจากโรคเกี่ยวกับตาต่างๆ เช่น ต้อหิน จอประสาทตาเสื่อม เป็นต้น เป็นโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและระบบประสาทต่างๆ หรือมีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนเป็นพิษ ซึ่งทำให้ตาโปนและเหล่ได้ เป็นต้น

                       ดังนั้น หากมีอาการตาเหล่ที่เพิ่งเริ่มมาเป็นตอนโตแล้ว และมีอาการผิดปกติร่วมด้วย คือการมองเห็นภาพซ้อน หรือไม่แน่ใจ ก็ควรไปพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจค่ะ