ถามแพทย์

 • ใส่รองเท้าแตะที่เคยเดินผ่านแมวจรจัด เท้ามีแผล จะติดโรคไหม

 •  Tanzweisen
  สมาชิก
  วันนี้ตอนเช้าหนูใส่รองเท้าแตะไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ากระตุ้นเข็มที่ 2 (เคยฉีดครบคอร์สแบบเข้าผิวหนัง 4 เข็มมาก่อนแล้ว) เพราะว่าโดนสุนัขที่โรงเรียนจามใส่แผลที่มือ แต่เพิ่งมานึกได้ว่ารองเท้าที่ใส่เคยใส่มันเดิมผ่านแมวจรจัด แล้วที่เท้าก็มีแผลอยู่ด้วยค่ะจะเป็นอะไรไหมคะ ตอนกลับถึงบ้านหนูล้างเท้าด้วยสบู่ โดยใช้เท้าฟอกกันเอง เพราะไม่กล้าใช้มือจับ มันก็หมายความว่าเอาส่วนที่สัมผัสกับรองเท้ามาโดนแผลโดยตรง
  Tanzweisen  Tanzweisen
  สมาชิก
  แก้ไข รองเท้าที่ใส่เคยเดินผ่าจแมวจรจัด**
  Tanzweisen  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ BLUE_RAGTIME

  การสัมผัสที่อาจทำให้ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้เช่น ถูกข่วนหรือกัดโดยตรง มีเลือดออกจากแผล สัตว์มาเลียตรงแผลหรือบริเวณเยื่อบุต่างๆเช่นเยื่อบุตา เยื่อบุจมูกหรือเยื่อบุปาก หรือการไปกินเนื้อสัตว์ดิบๆ

  จากที่กล่าวมา การสัมผัสโดยที่ใส่รองเท้าเดินผ่านบริเวณที่มีแมวจรจัดอยู่นั้น โอกาสติดเชื้อมีน้อยมาก จากการไม่ได้สัมผัสเชื้อโดยตรง และหากมีเชื้ออยู่จริงแต่มาติดบนรองเท้าที่เป็นพื้นแห้งๆ เชื้อมักจะตายไปอย่างรวดเร็ว

  หากยังไม่สบายใจ สามารถไปพบแพทย์ที่รพ.ใกล้บ้านเพื่อประเมินความเสี่ยงอีกครั้งได้ แต่คิดว่าไม่จำเป็นต้องได้รับวัคซีนกระตุ้นป้องกันจากกรณีดังกล่าว