ถามแพทย์

 • หากได้ใบส่งตัวจากรพ.เดิมไปรักษาอีกรพ. อยากถามว่าต้องไปเริ่มรักษาใหม่หรือสามารถเข้าดูข้อมูลจากรพ.เดิมได้เลย

 •  Sssss11
  สมาชิก
  ถ้าเราได้ใบส่งตัวจากรพ.เดิมไปรักษาอีกรพ. อยากถามว่าต้องไปเริ่มรักษาใหม่ทั้งหมดไหมครับ หรือว่ารพ.ใหม่สามารถดูประวัติการรักษาหรือทั้งผล mri จากที่เดิมได้ไหมครับ ุ
  Sssss11  Sssss11
  สมาชิก
  รพ.ใหม่สามารถดูประวัติการรักษาเดิมหรือดูผลmriเดิมและวินิจฉัยโรค และทำการรักษาต้องเนื่องได้เลยไหมครับ หรือต้องทำใหม่ทั้งหมด
  Sssss11  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Sssss11

  การเปลี่ยนรพ.ที่รักษานั้น ส่วนใหญ๋แพทย์ผู้รักษาท่านเดิมมักจะทำการเขียนจดหมายส่งตัวหรือจดหมายบันทึกข้อความเพื่อเป็นการสรุปการรักษาทั้งหมดให้ผู้ป่วยถือไปให้แพทย์ท่านต่อไป ร่วมกับอาจจะมีการให้เอกสารต่างๆที่จำเป็นในการรักษาต่อเนื่อง เช่นผลเลือด ผลเอ็กซเรย์ หรือการทำ MRI ติดไปด้วย

  แต่ที่รพ.แห่งใหม่ จะไม่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลของรพ.เดิมได้ ต้องอาศัยข้อมูลจากแพทย์คนก่อนที่เขียนมาและเอกสารที่รพ.เดิมมอบมาให้เท่านั้น แนนะำการแจ้งกับแพทย์ที่รักษาอีกครั้งเพื่อทำการสรุปประวัติและให้เอกสารที่จำเป็นเพื่อนำไปรักษาต่อเนื่องต่อไป