ถามแพทย์

 • พบเป็นก้อนใต้ลิ้น เป็นก้อนเล็กๆ จะเป็นโรคอะไรไหม

 •  Pareeya
  สมาชิก
  ใต้ลิ้นเป็นตุ่มรึก้อนเล็กๆใต้ลิ้น มีสีเดียวกับผิวลิ้น และมีติ่งบางๆอยู่ใต้ลิ้นบริเวณแถวเส้นลิ้น จะเป็นโรคอะไรไหมคะ
  Pareeya  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Pareeya

   

  อาการพบเป็นก้อนใต้ลิ้น เป็นก้อนเล็กๆนั้น อาจจะเกิดจาก ก้อนจากแผลร้อนใน มักมีอาการเจ็บปวด มีตุ่มหนองร่วมด้วย ก้อนจากการมีบาดแผลจากการบาดเจ็บ เช่นกัดลิ้นแล้วมีเลือดคั่งอยู่ หรือเป็นก้อนของ เนื้องอกที่บริเวณลิ้นหรือมะเร็ง โดยอาจมีอาการเช่นมีฝ้าสีขาวหรือสีแดงบนลิ้นที่ไม่หายไป เจ็บคอเรื้อรัง ลิ้นชาเรื้อรัง เจ็บเมื่อสัมผัสโดนหรือกลืนอาหาร เลือดออกที่ลิ้นโดยไม่ทราบสาเหตุได้

   

  โดยการให้ได้การวินิจฉัยที่แน่ชัด จำเป็นต้องได้รับการตรวจร่างกายโดยแพทย์ร่วมด้วย ดังนั้นถ้าก้อนดังกล่าวเป็นเรื้อรัง โตขึ้น ไม่ยุบไปเอง เจ็บมากด้วย ควรไปพบแพทย์ 

   

  ในเบื้องต้น ไม่ควรไปแกะบริเวณที่เป็น ไม่เอาฟันไปกัด ไม่เอายาอะไรไปทา เพราะยังไม่ทราบการวินิจฉัยที่แน่ชัด รับประทานอาหารสุกสะอาด แปรงฟันวันละ 2 ครั้งเช้าเย็น

   

  Pareeya  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Pareeya

   

  อาการพบเป็นก้อนใต้ลิ้น เป็นก้อนเล็กๆนั้น อาจจะเกิดจาก ก้อนจากแผลร้อนใน มักมีอาการเจ็บปวด มีตุ่มหนองร่วมด้วย ก้อนจากการมีบาดแผลจากการบาดเจ็บ เช่นกัดลิ้นแล้วมีเลือดคั่งอยู่ หรือเป็นก้อนของ เนื้องอกที่บริเวณลิ้นหรือมะเร็ง โดยอาจมีอาการเช่นมีฝ้าสีขาวหรือสีแดงบนลิ้นที่ไม่หายไป เจ็บคอเรื้อรัง ลิ้นชาเรื้อรัง เจ็บเมื่อสัมผัสโดนหรือกลืนอาหาร เลือดออกที่ลิ้นโดยไม่ทราบสาเหตุได้

   

  โดยการให้ได้การวินิจฉัยที่แน่ชัด จำเป็นต้องได้รับการตรวจร่างกายโดยแพทย์ร่วมด้วย ดังนั้นถ้าก้อนดังกล่าวเป็นเรื้อรัง โตขึ้น ไม่ยุบไปเอง เจ็บมากด้วย ควรไปพบแพทย์ 

   

  ในเบื้องต้น ไม่ควรไปแกะบริเวณที่เป็น ไม่เอาฟันไปกัด ไม่เอายาอะไรไปทา เพราะยังไม่ทราบการวินิจฉัยที่แน่ชัด รับประทานอาหารสุกสะอาด แปรงฟันวันละ 2 ครั้งเช้าเย็น