ถามแพทย์

  • ต้องการข้อมูลทุกอย่างเกียวกับการเข้ารักษาซิฟิลิสเเละค่าใช่จ่ายครับ

  • ผมต้องการข้อมูลทุกอย่างเกียวกับการเข้ารักษาเเละค่าใช่จ่ายครับ

    สวัสดีค่ะ คุณ องชายค์ หัวใจกระดาษ,

                    หากคุณ องชายค์ หัวใจกระดาษ มีสิทธิการรักษาของประกันสุขภาพแห่งชาติ (หรือบัตร 30 บาท, บัตรทอง ในชื่อสมัยก่อน) สามารถเข้ารับการรักษายังโรงพยาบาลที่ได้ขึ้นชื่อไว้ได้เลยค่ะ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ค่ะ หรือหากมีสิทธิการรักษาตามสิทธิประกันสังคม ก็สามารถไปรักษายังโรงพยาบาลที่ได้ลงทะเบียนเลือกไว้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เช่นกันค่ะ หรือหากมีสิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ สามารถเลือกรักษายังโรงพยาบาลรัฐบาลได้ทุกที่ค่ะ

                     แต่หากไม่ได้ไปรักษาตามสิทธิที่เรามี ค่าใช้จ่ายในการรักษาก็ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานพยาบาลและโรงพยาบาลค่ะ ซึ่งย่อมมีค่ารักษาไม่เท่ากันค่ะ สามารถสอบถามรายละเอียดค่ารักษาในแต่ละโรงพยาบาลที่จะไปรักษาก่อนได้เลยค่ะ

                     ค่าใช้จ่ายในการรักษาซิฟิลิส ประกอบด้วยค่าตรวจของแพทย์ ค่าใช้จ่ายในการเจาะเลือดตรวจ และค่ายาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อค่ะ การักษาต้องมีการนัดตรวจติดตาม ซึ่งก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งที่มาพบแพทย์ค่ะ