ถามแพทย์

  • มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV ได้ทานยา PEP แล้วตรวจหาการติดเชื้อ HIV และซิฟิลิสที่ 60 วัน ต้องตรวจอีกไหม

  • มีความเสี่ยงเมื่อวันที่ 14 กับ 15 พฤศจิกายน 2565 ตรวจ hiv หลังกินยา pep 28 เม็ด วันที่ 15 ธันวาคม 2565 gen 4 ผลลบ ตรวจ ซิฟิลิส 33 วันหลังเสี่ยง vdrl ผลลบ ต่อมาตรวจ hiv anti hiv 60 วัน วันที่ 16 มกราคม 2566 ผลลบ ซิฟิลิส vdrl ผลลบ 60 วัน ต้องตรวจอีกไหมครับ

    สวัสดีค่ะ คุณผู้ใช้งาน,

                         หลังจากทานยาต้านไวรัสฉุกเฉิน (PEP) ครบ 28 วันแล้ว ต้องตรวจหาการติดเชื้อ HIV ที่ 1 เดือน และ 3 เดือน ดังนั้น หากทานยาครบวันที่ 15 ธ.ค.65 ก็ต้องตรวจประมาณวันที่ 15 ม.ค. และ 15 มี.ค. 66 ค่ะ หากผลเป็นลบ จึงจะมั่นใจได้ว่าไม่มีการติดเชื้อเกิดขึ้น

                        ส่วนการตรวจหาเชื้อซิฟิลิส เนื่องจากโรคนี้ มีระยะฟักตัวได้นานสุด 90 วัน ดังนั้น ควรรอให้ครบ 90 วันหลังจากไปมีความเสี่ยงมาแล้วจึงตรวจซ้ำอีกครั้งค่ะ

                         นอกจากนี้ แนะนำควรตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีและซีด้วย โดยให้ตรวจที่ประมาณ 3 เดือนหลังจากไปมีความเสี่ยงมา เพื่อให้ผลแน่นอนเช่นกันค่ะ