ถามแพทย์

  • มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV ได้ตรวจเลือดที่ 18 และ 28 วันหลังเสี่ยง ผลเป็นลบ เชื่อถือได้ไหม

  •  Thiraphong Wongsuwan
    สมาชิก
    สอบถามครับไปมีความเสี่ยงเชื้อ hiv มาหลังจากนั้นได้มีการตรวจครั้งแรกหลังเสี่ยง 18วันด้วยชุดตรวจ รุ่นที่4 ผลเป็นลบ ตรวจครั้งที่2 หลังเสี่ยง 25วัน ที่คลินิกนิรนามผลเป็นลบ เท่าที่อ่านใบรายงานผลน่าจะเป็นน้ำยาตัวเดียวกันกับที่ตรวจครั้งแรก อยากทราบว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนครับ

    สวัสดีค่ะ คุณผู้ใช้งาน,

                        การตรวจหาเชื้อ HIV ด้วยวิธี fourth generation จะเป็นการตรวจหาทั้งแอนติบอดี้ต่อเชื้อ และตรวจหาแอนติเจนของเชื้อ (p24 antigen) ซึ่งจะเริ่มตรวจเจอเชื้อได้ตั้งแต่ 2 สัปดาห์หลังจากรับเชื้อมา และตรวจเจอได้เกือบ 100% ที่ 1 เดือน ดังนั้น หากได้ตรวจไป 2 ครั้ง โดยตรวจที่ 18 และ 25 วันหลังจากไปมีความเสี่ยงมา โดยไปตรวจที่คลินิกนิรนาม แล้วผลเป็นลบ ก็แสดงว่าไม่ได้มีการติดเชื้อค่ะ แต่ทั้งนี้ หากมีความเสี่ยงสูง เช่น มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใส่ถุงยางอนามัย แนะนำควรรอให้ครบ 28 วัน แล้วอาจตรวจซ้ำอีกครั้งเพื่อให้แน่นอนค่ะ