ถามแพทย์

 • รู้สึกหัวใจเต้นเร็ว คล้ายจะหน้ามืด ขณะยืนปัสสาวะ เป็นจากอะไร

 •  Somphopnew
  สมาชิก
  ผมนอนอยู่แล้วได้ลุกขึ้นไปปัสสาวะในขณะที่ยืนปัสสาวะอยู่มีอาการหัวใจเต้นเร็วแล้วก็ลดลงมาช้ามากจนรูสึกเหมือนจะหยุดเต้นและมีอาการคล้ายจะหน้ามืดร่วมด้วยเป็นอาการหน้ามทดธรรมดาไหมครับ
  Somphopnew  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณSomphopnew

   

  อาการรู้สึกหัวใจเต้นเร็ว คล้ายจะหน้ามืด ขณะยืนปัสสาวะนั้น อาจเกิดจาก ภาวะที่หน้ามืดหรือความดันต่ำชั่วคราวขณะเบ่งถ่ายหรือเบ่งปัสสาวะ สาเหตุอื่นๆเช่นน้ำในหูไม่เท่ากัน ทำให้มีอาการเวียนศีรษะ คลื่นไส้ บ้านหมุนได้ การเปลี่ยนท่าทางที่เร็วเกินไป ทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอชั่วคราว ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ โลหิตจางหรือมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

   

  ในเบื้องต้น การเปลี่ยนท่าทางช้าๆ พยายามไม่เบ่งถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะมากๆ ถ้ามีอาการให้รีบนั่งพัก รับประทานยาแก้เวียนศีรษะ ดื่มน้ำมากๆ อยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก และหากยังมีอาการวูบหน้ามืดเป็นบ่อยๆ มีช่วงที่หมดสติไป หัวใจเต้นเร็วผิดปกติอยู่ตลอด ควรไปพบแพทย์

  Somphopnew  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณSomphopnew

   

  อาการรู้สึกหัวใจเต้นเร็ว คล้ายจะหน้ามืด ขณะยืนปัสสาวะนั้น อาจเกิดจาก ภาวะที่หน้ามืดหรือความดันต่ำชั่วคราวขณะเบ่งถ่ายหรือเบ่งปัสสาวะ สาเหตุอื่นๆเช่นน้ำในหูไม่เท่ากัน ทำให้มีอาการเวียนศีรษะ คลื่นไส้ บ้านหมุนได้ การเปลี่ยนท่าทางที่เร็วเกินไป ทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอชั่วคราว ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ โลหิตจางหรือมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

   

  ในเบื้องต้น การเปลี่ยนท่าทางช้าๆ พยายามไม่เบ่งถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะมากๆ ถ้ามีอาการให้รีบนั่งพัก รับประทานยาแก้เวียนศีรษะ ดื่มน้ำมากๆ อยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก และหากยังมีอาการวูบหน้ามืดเป็นบ่อยๆ มีช่วงที่หมดสติไป หัวใจเต้นเร็วผิดปกติอยู่ตลอด ควรไปพบแพทย์