ถามแพทย์

 • อายุ 45 ปี ประจำเดือนไม่มา 3 ปีแล้ว ต่อมามีเลือดออกในวันที่ 10 และ 31 ก.ค. เป็นอาการวัยทองไหม จะตั้งครรภ์ได้ไหม

 •  Rat jung
  สมาชิก
  อายุปีนี้ 45 ค่ะ เลิกกับแฟนปุ๊บ ประจำเดิอนไม่มา 3 ปีค่ะ หลังจาก 3 ปี เพิ่งมาครั้งแรก วันที่ 10 กรกฎาคม และครั้งที่ 2 วันที่ 31 กรกฎาคมค่ะ เดือนสิงหามีอาการปวดคล้ายประจำเดือนจะมา แต่ก็ไม่มาค่ะ ในระยะเวลา 3 ปี ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ค่ะอยากสอบถามว่า ใช่ภาวะไวทองไหมคะ หรือ ผิดปกติเกิดจากสาเหตุอะไรคะ แบบนี้ในกรณีที่อยากมีบุตรสามารถมีได้ไหมคะ แฟนที่คบกันเขาอยากมีบุตรค่ะ แต่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กัน ขอบพระคุณค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Rat jung,

                      หากอายุ 45 ปี และไม่มีประจำเดือนมานาน 3 ปีแล้ว ก็ถือว่าน่าะจะเข้าสู่วัยทองแล้วค่ะ

                      อย่างไรก็ตาม หากประจำเดือนหายไป 3 ปี แล้วต่อมาเกิดมีเลือดออกในวันที่ 10 และ 31 ก.ค. ถือว่าเป็นอาการเลือดออกผิดปกติหลังการหมดประจำเดือนได้ ซึ่งควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ เพราะอาจเกิดจากโรคต่างๆ ได้ เช่น มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

                      ส่วนโอกาสตั้งครรภ์นั้น หากอายุ 45 ปีแล้ว โอกาสถือว่ามีน้อยมากค่ะ โดยมีโอกาสเพียงแค่  1% เท่านั้น และหากเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนแล้วจริงๆ โอกาสที่จะตั้งครรภ์ก็ถือว่าไม่มีแล้วค่ะ