ถามแพทย์

 • ลูกบาสโดนนิ้ว มีอาการปวด แต่นิ้วไม่บวม ไม่แดงเลย ควรทำอย่างไร

 •  Kanokwan Jsa
  สมาชิก
  ลูกบาสโดนนิ้ว มีอาการปวด ขยับแล้วปวด แต่นิ้วไม่บวมไม่แดงเลย เป็นอาการนิ้วซ้นมั้ยคะ รักษายังไง

  คุณ Kanokwan

  เป็นอาการของการบาดเจ็บที่นิ้ว  อาจเกิดการอักเสบของเส้นเอ็นนิ้ว หรือ ข้อต่อนิ้วก็ได้  ซื่งทำให้เมื่องอนิ้วมีการเคลื่อนไหวของเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อก็จะปวดได้  ระยะแรกอาจจะยังไม่บวมแดง แต่ต่อไปจะปวดมากขึ้น   ถ้านิ้วขยับงอหรือเหยียดไม่ได้อาจมีเอ็นนิ้วขาด ต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาครับ

  การรักษาควรหาเหล็กดามนิ้วไว้เพื่อให้นิ้วได้พักบ้าง สัก 7 วัน  ใช้น้ำอุ่นๆแช่นิ้ว ทานยาแก้อักเสบชนิด  NSAID เช่น ไอบูเฟน  ไดโครฟีแนค  ประมาณไม่เกิน 2 สัปดาห์จะหาย