ถามแพทย์

 • มีสัมพันธ์กับแฟนเก่าและแฟนใหม่ แล้วตั้งครรภ์ สอบถามว่าตั้งครรภ์กับใคร

 •  Dhutipa
  สมาชิก
  เนื่องจาก หนูได้มีอะรัยกะผู้ชาย2คน จึงอยากทราบว่าคัยน่าจะเปนพ่อของลูกในท้อง คือ หนูมีอะรัยกะแฟนเก่า ในวันที่8มี.ค.61 และได้ไปมีอะรัยกะแฟนใหม่ในวันที่21มี.ค.61 แต่ประจำเดือนของหนูครั้งสุดท้าย ที่มาคือ 21 ก.พ.61. และเมื่อวันที่5มิ.ย.61อัตาซาวอายุครรภ์ได้ประมาน 14 สัปดาห์ และอีกอย่าแฟนเก่าใช้วิธีป้องกันแบบกลั่นนอกส่วนแฟนใหม่ใสถุงยางอนามัยค้ะอยากทราบว่า คัยน่าจะเปนพ่อของลูกค้ะ
  สวัสดีค่ะ คุณ Dhutipa @ การตั้งครรภ์จะเกิดขึ้นได้เมื่ออสุจิของฝ่ายชายปฏิสนธิกับไข่ที่ตกของฝ่ายหญิง ซึ่งการตกไข่ สามารถคาดคะเนได้คร่าวๆ จากการนับรอบของประจำเดือน หากประจำเดือนมาสม่ำเสมอรอบละ 28 วัน วันที่ตกไข่จะประมาณวันที่ 14 เมื่อนับจากวันแรกของประจำเดือนค่ะ แต่หากรอบเดือนมาไม่สม่ำเสมอ จะคาดคะเนวันตกไข่ไม่ได้ @ดังนั้นจึงแนะนำให้คุณ Dhutipa สอบถามกับสูตินารีแพทย์ผู้ดูแลเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น และอาจพิจารณาการตรวจโครโมโซมของทารกเพื่อพิสูจน์การเป็นบิดาของบุตรอีกทีค่ะ
  Dhutipa  Dhutipa
  สมาชิก
  จอบคุนค้ะ