ถามแพทย์

 • โอกาสเสี่ยงติดเชื้อ HIV

 • แฟนชอบบิบสิวให้ผมบางทีบิบจนเสือดออกซิบๆ และ ที่สำคัญก่อนที่เขาจะใช้เล็บบีบให้เรา เขาก็ได้ บีบของเขาเองจนเลือดซิบ มาก่อนแล้ว อยากทราบว่าผมมีความเสี่ยงติดเชื้อมากน้อย แค่ไหนครับ

  การติดเชื้อ HIV

  Human immunodeficiency virus เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากไวรัส ซึ่งเกิดจากการผลิตภัณฑ์ของเลือดที่มีเชื้อ การมีเพศสัมพันธ์ กับผู้ที่ติดเชื้อแบบไม่ป้องกัน การใช้เข็มฉีีดยาร่วมกัน ในกลุ่มผู้ใช้สารเสพติด

  การติดเชื้อ 

  ผ่าน ทางการมีเพศสัมพันธ์ ทั้งทาง ช่องคลอด และทางทวารหนัก 

  มีโอกาสติดเชื้อจากการให้นมบุตร

  ส่วนการทำ oral sex ติดได้น้อยมากๆ หรือ การกินอาหารร่วมกับผู้ป่วย การจูบแบบดูดดื่ม หรือแม้กระทั่งถูกกัด ก็โอกาสน้อยค่ะ

  เชื้อไม่สามารถที่จะมีชีวิตหรือเพิ่มจำนวนนอกร่างกายได้ค่ะ

  แต่อย่างไรก็ตามคุณจัดอยู่ในกลุ่มสัมผัสเลือดค่ะ 

  แนะนำตรวจหาการติดเชื้อ และแนะนำให้รับยา ต้านไวรัส กิน 28 วัน แล้วเจาะเลือดตรวจ 1,3,6 เดือนหลังกินยาค่ะ