ถามแพทย์

  • ยาคุมฉุกเฉินควรกินได้ไม่เกินกี่ครั้ง ถ้าทานบ่อยๆจะส่งผลเสียอะไรบ้าง

  •  Marisa Richatirat
    สมาชิก
    เราไม่ควรทายาคุมฉุกเฉินกี่ครั้งในชีวิตคะ ถ้าเกินจะส่งผลอย่างไรบ้างคะ

    คุณ Marisa

    จากงานวิจัย ให้ข้อมูลว่า ในชั่วชีวิตของสตรี ไม่ควรกินยาฉุกเฉินเกิน สองครั้ง เพราะมีผลต่อการกระตุ้น เซลล์มะเร็งในรังไข่ มดลูก และระบบอื่นๆของร่างกายได้ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว