ถามแพทย์

 • เป็นโรค GBS (Guillain-Barre Syndrome) จะสามารถเกณฑ์ทหารได้ไหม จะสามารถรักษาหายได้ไหม

 •  Anuson Wei
  สมาชิก
  อยากสอบถามว่า ผมเคยเป็นโรคGBS มันรักษาหายไหมครับ กลับมาเป็นอีกได้ไหม แล้วก็จะเกณฑ์ทหารพอดีโรคนี่ต้องละเว้นทหารไหมครับ แบบเป็นประเภท2
  Anuson Wei  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Anuson Wei

  โรค GBS หรือชื่อเต็มว่า Guillain-Barre Syndromeนั้น เป็นโรคที่เกิดการอักเสบของเส้นประสาท โดยมีสาเหตุจากภาวะภูมิคุ้มกันทำลายตนเอง ทำให้เกิดมีแขน ขาอ่อนแรงทั้ง 2 ข้าง และอาจมีอาการชาร่วม รวมทั้งอาจจะมีความผิดปกติของกล้ามเนื้อใบหน้า การกลืน การเคลื่อนไหวลูกตา และบางรายปรากฏอาการในสมองด้วยได้เช่นกัน การรักษาคือการใช้การแลกเปลี่ยนพลาสม่า การบำบัดรักษาด้วยอิมมูโนโกลบูลิน ซึ่งอาจจะไม่ได้หายขาดแต่ทำให้ควบคุมอาการและโรคในระยะยาวได้

  โดยโรคหรือภาวะที่อาจจะได้รับการละเว้นการเกณฑ์ทหารได้แก่โรคหรือความผิดปกติของตาเช่นตาบอด โรคหรือความผิดปกติของหูเช่นหูไม่ได้ยิน โรคของหัวใจและหลอดเลือดเช่นลิ้นหัวใจพิการ  โรคของระบบหายใจเช่นหอบหืดอย่างรุนแรง โรคทางประสาทวิทยาเช่นความพิการรุนแรงของกล้ามเนื้อ หรือโรคทางจิตเวชเป็นต้น

  โดยจะสามารถเกณฑ์ทหารได้หรือไม่ อาจจะต้องดูความรุนแรงของโรคร่วมด้วย แนะนำการไปตรวจประเมินและรับรองที่รพ.ที่ทางกรมทหารได้รับรองว่าสามารถตรวจสุขภาพแก่ผู้ที่จะต้องเข้าเกณฑ์ทหารได้ต่อไปค่ะ