ถามแพทย์

  • เป็นโรคหลอดเลือดสมองมา 7 ปี จะกลับมาพูดได้ไหม

  • โรคหลอดเลือดสมองหายใหม 7 ปี  โรคหลอดเลือดสมองพูดไม่ได้

    สวัสดีค่ะ คุณ ได้หมด ถ้าสดชื่น ระวังลื่น ถ้ารสจัด @หากเป็นเส้นเลือดสมองตีบหรือแตกขนาดใหญ่ จนทำให้เนื้อสมองถูกทำลายมาก โอกาสที่ฟื้นตัวจนกลับมาเป็นปกติ จะเป็นไปได้ยากค่ะ แต่อาจดีขึ้นจากเดิมอย่างช้าๆ ขึ้นกับการตอบสนองของแต่ละบุคคลและการดูแลทั้งการรับประทานยา และการกายภาพค่ะ