ถามแพทย์

  • ลูกชายติดเกมส์ เรียนซ้ำชั้นมา 2 ครั้ง อยู่ไม่นิ่ง แบบนี้เป็นสมาธิสั้นไหมค่ะ?

  • ลูกชายติดเกมส์ เรียนไม่รู้เรื่องเรียนซ้ำชั้นมา2ครั้ง อยู่ไม่นิ่ง ชอบพูดแทรก พูดมาก เข้าห้องน้ำบางครั้งลืมกดชักโครก ความจำเรื่องการเรียนแย่มาก ครูสอนไม่สนใจ เวลาเล่นจะมีอารมณ์รุนแรง หยุดตัวเองไม่ได้ แบบนี้มีสิทธิ์เป็นสมาธิสั้นไหมคะ (แม่แท้ๆของเด็กเคยดมสารระเหยระหว่างตั้งครรภ์และเด็กมีการคลอดกีอนกำหนด)
    สวัสดีค่ะ คุณ วริศ สุวรรณอ่อน @โรคสมาธิสั้นจะมีอาการขาดสมาธิจดจ่อต่อสิ่งใดๆ ขี้ลืม ไม่สามารถทำตามคำสั่งได้ อยู่ไม่นิ่ง ไม่อดทน ซึ่งหากสงสัยภาวะนี้ ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย หากเป็นโรคนี้จริง การรักษาจะประกอบด้วยการใช้ยาและการบำบัดเพื่อปรับพฤติกรรมค่ะ **แนะนำให้ copy link นี้ไปอ่านเพิ่มเติมได้นะคะ : https://www.pobpad.com/สมาธิสั้น