ถามแพทย์

 • โรคระบาด

 •  รินน จังง
  สมาชิก

  โรคติดต่อกับโรคระบาด ต่างกันไมคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ รินน จังง,

                   ตามนิยามในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ โรคติดต่อ คือ โรคที่เกิดจากเชื้อโรคหรือพิษของเชื้อโรค ซึ่งสามารถแพร่โดยทางตรงหรือทางอ้อมมาสู่คน ส่วนโรคระบาด คือโรคติดต่อหรือโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดโรคแน่ชัด ซึ่งอาจแพร่ไปสู่ผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง หรือมีภาวะของการเกิดโรคมากผิดปกติกว่าที่เคยเป็นมา

                    ตัวอย่างของโรคติดต่อ เช่น ไข้หวัด ไข้หัด หัดเยอรมัน โรคคางทูม อีสุกอีใส ไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า โรคไวรัสตับอักเสบ โรคตาแดง อาหารเป็นพิษ อหิวาตกโรค คอตีบ ไอกรน เอดส์ ซิฟิลิส หนองใน โรคเท้าช้าง เป็นต้น

                     ตัวอย่างของโรคระบาด เช่น ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก COVID-19 โรค SARS โรค MERS โรคอีโบลา เป็นต้น